Verhalen


Ondernemender onderwijs

DURVT staat voor Duurzaam Verbeteren in Teams. Duurzaam in de zin van ‘houdbaar, op de lange termijn’. We brengen de beweging op gang en helpen organisaties en teams met overtuigingen en vaardigheden waarmee ze zelf verder kunnen ontwikkelen. Daarom kijken we na verloop van tijd ook graag weer eens hoe het met teams gaat. Een voorbeeld uit de praktijk: ruim een jaar na afloop van het DURVT-programma is de ingezette koers bij Team Ambulante Begeleiding van VSO De Piramide nog steeds merkbaar aanwezig:


  • Het ontstane groepsbewustzijn en de zelfverzekerdheid zijn er nog steeds. Merkbaar voor nieuwe collega’s en die kunnen daar goed op aanhaken. De teamleden realiseren zich heel goed dat ze elkaar versterken.
  • Het team zet de losgemaakte talenten bij individuele personen nu in groepsverband in. Talenten die eerder minder opvielen, omdat ze niet van primair belang zijn voor het onderwijsproces, maar wél voor samen ontwikkelen en resultaten halen, zowel voor leerlingen als bedrijfsmatig.
  • Het team denkt ondernemender (noodzakelijk vanuit de wetswijziging passend onderwijs van aantal jaar geleden) en dat zie je terug in de manier waarop ze naar buiten treden en hun werk uitdragen. Ze zijn echt naam aan het maken in de markt. Met positief effect op de economische cijfers!
  • De teamleden zoeken elkaar met regelmaat op en zoeken actief naar manieren om het weer een stapje beter te doen samen.


Van de min in de plus

Binnen 8 maanden met een Lean Team Programma naar een mooi rendement en meer vertrouwen in de toekomst.

"De coaches van DURVT kunnen moeilijke theorie goed vertalen naar praktische toepassingen. Hun vasthoudendheid is precies wat we nodig hadden." - Rob de Vos  (directeur Mens Zeist)


Ketensamenwerking

Van een traditioneel prijsvechtersmodel naar een samenwerkingsmodel komen waar verbeteren en Lean dagelijkse kost zijn.

"Ketensamenwerking handen en voeten geven is in Nederland een zeldzaamheid. En dat is precies wat jullie hier doen.” - Rutger Burger (directeur inkoop BAM Bouw & Vastgoed)

Zelfsturing

In duidelijke stappen naar meer zelfsturing. Vanuit missie & waarden verbeterideeën verzamelen en prioriteiten stellen, uitwerken en doen!

Zinvol, levert veel op, geeft energie. De wekelijkse sessies zorgen voor focus en beweging, hier gaan we zeker mee door!” – medewerkers Kindcentrum Gehandicaptenzorg