Blogs

Hieronder vind je de laatste gedurvde blogs.

Lean Partnership – De gouden relatie tussen snelheid en vertrouwen

Autonoom of samen?

Als je steeds dichterbij kijkt hoe het bouwproces in detail gaat, blijkt van dat teamwork niet zo veel over. De meeste mensen en bedrijven proberen ruimte in te bouwen zodat ze in één keer het werk kunnen doen. Dat is verre van optimaal. .. en de prijzen zijn van tevoren al vastgelegd, dus als het doel is zoveel mogelijk euro’s verdienen, zal iedere partij zo goedkoop mogelijk proberen te werken.

Dat goedkoop mogelijke uit zich in zo weinig mogelijk uren en materiaal draaien, en sturen op efficiëntie. Dat wil zeggen: proberen om mensen continu aan het werk te hebben, ongeacht de omgeving. Dat wil zeggen: pas aan het werk gaan als je zeker weet dat alle andere mensen weg zijn, en samenwerking vermijden. Het enige wat telt is meters maken, en niet bijvoorbeeld kwaliteit of klantbeleving.

Wat mij steeds weer verrast, is de mate van autonomie van de verschillende partijen. Je ziet los van de initiële belofte ineens mensen erbij komen of weer weg gaan, zonder enige afstemming of het ook past in het grotere plaatje. Dat leidt tot vreemde effecten achteraf, zoals een gipswanden bouwer die zo snel gaat, dat de loodgieter geen leidingen meer kan monteren. Die gipswanden bouwer heeft er dan natuurlijk geen last meer van... Men houdt eigenlijk geen rekening met elkaar. Het werken is vervelend met hick-ups en fouten.

Samenwerking meten

Nu begeleiden wij al een tijdje een volledige woningbouw-keten van een grote landelijke aannemer in de essenties van Ketensamenwerking en Lean. Daarin hebben we deze keten begeleid in het proces van smeden van partnerships. De traditionele inkoopgesprekken (bijvoorbeeld over prijs) zijn ingeruild voor gesprekken over toekomstvisie en verbeteren. Openheid en eerlijkheid werd beloond, al waren de boodschappen over- en weer niet altijd even fijn om te horen.

Daarna begon het verbeterproces. Er is een meting gedaan van de kracht van de keten met behulp van de KetenMeterTM. Die keten-meting gaf eenvoudig aan waar de probleemgebieden lagen. Dat was de opmaat voor de verbeteringen. Zo’n elke twee weken kwamen we als team bij elkaar om verbeteringen te bespreken en te vervolmaken tot nieuwe standaarden.

Elkaars voornaam kennen

Naast de meetbare verbeteringen ontstaat er een verrassend positief bij-effect…. Iets wat we niet hadden zien aankomen. En dat is het effect dat mensen elkaar zo vaak ontmoeten, dat ze elkaar beginnen te vertrouwen…. Ze houden rekening met elkaar. En dat is iets wat me enorm verbaast in positieve zin. Blijkbaar is het effect dat mensen elkaar bij de voornaam kennen zo groot, dat er een besef ontstaat waar je elkaar geen slechte kwaliteit oplevert.

Misschien is dat “elkaar kennen” effect wel zo groot, dat ongemerkt er ineens meer flow ontstaat. Puur omdat mensen elkaar kennen. Dat betekent zonder aantoonbare verbetering dat het proces zomaar 10 a 15% beter gaat... puur op vertrouwen. En dat is ontzettend belangrijk. Immers snelheid en vertrouwen gaan hand in hand. Hoe meer je elkaar vertrouwt, hoe meer iedereen durft te leunen op de ander… en dat haalt onnodige lucht uit de doorlooptijden. Je weet immers wat je aan elkaar hebt. En dat is veel waard! 

Hoe ziet zo’n versnelling er dan uit?


Alleen als er vertrouwen en teamgeest is, kan immers het echte verbeterproces beginnen. In bovenstaande figuur staan twee verbeter-lijnen weergegeven. De gestippelde lijn komt het meeste voor. Daarin wordt eerst gestart met Lean en versnellen. Al na een paar weken vlakt de versnelling af omdat de organisatie flink struikelt over de eerste verspillingen. Er ontstaat wantrouwen, mensen bouwen wachttijd in, om door te kunnen werken. Daarna wordt het proces nog slechter. Er ontstaat meer wantrouwen, tot er helemaal niet meer wordt samengewerkt. Uiteindelijk is er van de versnelling en verbetering niets meer over.

In de tweede situatie, de doorgetrokken lijn, wordt er ook gestruikeld. Maar nu zoeken mensen elkaar op als er problemen zijn. Ze lossen het probleem samen op en leren elkaar beter kennen. Daardoor ontstaat er versnelling, en daardoor nog meer vertrouwen, nog meer versnelling en dat in steeds meer en meer in steeds snellere stapjes.

En dat is de gouden balans waar teams naar op zoek zijn. Steeds elkaar weer opzoeken bij problemen en daarna weer versnellen. Steeds weer opnieuw.


Severin Hendrikx